Quy trình vận chuyển bằng đường biển

Có năm bước vật lý và hai bước tài liệu, phải diễn ra trong quy trình vận chuyển cho mỗi lô hàng chuyển từ người gửi hàng sang người nhận hàng trong thương mại quốc tế. Vì mỗi bước có chi phí liên quan, điều quan trọng là phải thỏa thuận giữa các bên chịu … Continue reading Quy trình vận chuyển bằng đường biển