Luyện thi IELTS miễn phí

Module nói bao gồm một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Giám khảo sẽ dẫn dắt thí sinh qua ba phần của bài kiểm tra: giới thiệu và phỏng vấn, một lượt dài cá nhân trong đó thí sinh nói từ một đến hai phút về một chủ đề cụ thể và thảo luận hai chiều theo chủ đề liên quan đến lượt dài . Cuộc phỏng vấn này sẽ kéo dài khoảng 11-14 phút. Giám khảo ghi lại cuộc phỏng vấn.

Luyện thi IELTS miễn phí có thể khó tìm trên Internet. Chúng tôi đã tập hợp những tài liệu luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất .

Phần 1

Phần 1 kéo dài trong 4 đến 5 phút và bắt đầu với phần giới thiệu. Sau đó, giám khảo hỏi một số câu hỏi về các chủ đề quen thuộc như học tập, công việc, sở thích, sở thích, v.v.

Phần 2

Phần 2 kéo dài 3 đến 4 phút và dựa trên ứng cử viên nói chuyện ngắn. Bạn đang đưa ra một thẻ với một chủ đề quen thuộc và một vài lời nhắc. Sau đó, bạn có một phút để ghi chú về những gì bạn muốn nói trước khi nói hai phút về chủ đề được đưa ra. Bạn không có lựa chọn chủ đề nhưng các chủ đề dựa trên kinh nghiệm của chính bạn, chẳng hạn như một người hoặc địa điểm bạn biết, hoặc một sự kiện hoặc hoạt động bạn đã trải nghiệm. Giám khảo có thể hỏi bạn một câu hỏi ngắn gọn ở cuối.

Phần 3

Phần 3 kéo dài trong 4 đến 5 phút. Các câu hỏi trong Phần 3 sẽ được kết nối với chủ đề của Phần 2. Chúng cho phép bạn thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn. Phần 3 là phần thảo luận giữa bạn và giám khảo.

Bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi về các chủ đề quen thuộc và xa lạ và nói dài. Bạn được đánh giá theo thang điểm chín dải về sự lưu loát, từ vựng, ngữ pháp và phát âm.
Xem thêm:
https://mayaothundongphuc.com.vn
https://docungtamlinh.net
https://congtybatdongsan.net
http://hvbet128bbs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *