Luật Giao THông

Luật giao thông là gì?

Luật Giao thông hoặc Vận tải mô tả cơ thể của pháp luật đối phó với tất cả các hình thức vận chuyển. Các luật này xuất phát từ các nguồn của tiểu bang, liên bang và thậm chí là địa phương, và có thể áp dụng rất rộng rãi ở cấp độ hệ thống giao thông hoặc hẹp hơn cho các hoạt động hoặc việc cụ thể.

Hình thức vận chuyển phổ biến

Khi một người nghĩ về giao thông, suy nghĩ đầu tiên của họ có thể là về phương tiện giao thông đường bộ như ô tô, xe tải và xe máy. Nhưng luật giao thông cũng liên quan đến đường sắt, tàu thủy, xe đạp, máy bay, máy bay trực thăng và bất kỳ hình thức nào khác để đi từ nơi này đến nơi khác. Tương tự, các luật ảnh hưởng đến giao thông không chỉ liên quan đến các phương thức vận chuyển này mà còn đối với cơ sở hạ tầng hỗ trợ chúng, như đường, cầu, sân bay, đường mòn, cảng, v.v.

Nguồn của pháp luật và các quy định

Hiến pháp Hoa Kỳ ủy quyền cho Quốc hội thông qua các luật liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang. Do đó, việc đi lại giữa các quốc gia cũng nằm trong phạm vi bảo lãnh của cơ quan lập pháp liên bang. Nhiều đạo luật liên bang chi phối các hình thức vận chuyển khác nhau. Những luật này thường tạo ra các cơ quan hành chính, hoặc mở rộng quyền hạn của các cơ quan hiện có, để quản lý các đạo luật liên bang này. Ví dụ, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) thiết lập các chính sách vận chuyển tổng thể cho Hoa Kỳ. Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA), chịu trách nhiệm quản lý du lịch hàng không, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cung cấp một số hướng dẫn an toàn và điều tra các vụ tai nạn vận chuyển hàng loạt, Cục Quản lý Đường sắt Liên bang (FRA) điều hành du lịch đường sắt, v.v. . Các cơ quan hành chính, lần lượt, thông qua các quy định riêng của họ mở rộng hơn nữa theo luật điều chỉnh quá cảnh giữa các tiểu bang. DOT cũng làm việc với chính quyền tiểu bang và địa phương để giúp quyết định các chính sách về quy hoạch đường cao tốc, vận chuyển hàng loạt, an toàn của các cơ sở giao thông và các chính sách liên quan đến đường ống dẫn dầu khí.

Mỗi tiểu bang cũng được ủy quyền để thông qua luật pháp và tạo ra các cơ quan hành chính quản lý vận tải trong phạm vi ranh giới của nó. Do đó, mỗi tiểu bang có một biến thể riêng của một bộ phận xe cơ giới (thường được gọi là DMV). Ngoài ra, mỗi tiểu bang sử dụng lực lượng cảnh sát của mình để giám sát sự tuân thủ của các cá nhân đối với các luật vận chuyển này, chẳng hạn như giới hạn tốc độ, yêu cầu thiết bị an toàn và các quy tắc liên quan đến việc đăng ký máy bay, tàu thuyền và ô tô. Nhiều cơ quan nhà nước cũng có thể ban hành các quy định liên quan đến vận chuyển trong tiểu bang, chẳng hạn như các yêu cầu bảo hiểm cho ô tô.

Luật sư vận tải

Các công ty luật giao thông chuyên về các lĩnh vực như tuân thủ quy định, khiếu nại hàng hóa, thu phí vận chuyển hàng hóa, các vấn đề nguy hiểm, kiện tụng thương mại và các loại thỏa thuận liên quan đến vận chuyển và tranh chấp hợp đồng. Để tìm một luật sư trong khu vực của bạn tập trung vào Luật Giao thông, hãy truy cập trang Công ty Luật của chúng tôi .

Để tham khảo luật và quy định của Xe cơ giới tại Tiểu bang của bạn, hãy truy cập trang Bộ xe cơ giới của chúng tôi . Bạn cũng có thể tìm thấy các tài nguyên bổ sung dưới đây. https://gvlawyers.com.vn/dich-vu-luat-su-tu-van-soan-thao-hop-dong/?lang=vi